Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, vă recomandăm familiarizarea cu
atenție a Termenilor și Condițiilor prezentate. Ne rezervăm dreptul de a face
modificări ale acestor prevederi, fără o notificare prealabilă.

1. DISPOZIȚII GENERALE
Acest site este deținut de Eye Seduction SRL. La înregistrarea comenzii in
magazinul online, Cumpărătorul  accepta Termeni si Condițiile de vânzare a
produselor care sunt bazați pe legislația RM (in continuare – Termeni și Condiții)
prezentate mai jos.
Utilizarea website-ului presupune acceptarea Termeni si Condiții propuse de
către Eye Seduction SRL, în conformitate cu Legea nr.284/2004 privind Comerțul
Electronic. Relațiile dintre client si vânzător sunt stabilite în baza Legii
nr.105/2003 cu privire la Protecția drepturilor consumatorului, si a altor acte
normative adoptate în conformitate cu aceasta.
Vânzătorul își rezerva dreptul de a modifica Termenii si Condițiile date, iar
Cumpărătorul este obligat sa monitorizeze modificările.

2. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin utilizarea site-ului www.eyeseduction.com, sunteți de acord în mod automat
cu colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, care sunt necesare
pentru procesarea/confirmarea/executarea comenzilor.
Datele personale se prelucrează doar pentru scopuri legitime, precum acela de a
furniza produsele pe care le comanzi, promoții, google analytics, cookies și
notificări\newsletter.
Toată informația ce conține date cu caracter personal este stocată și utilizată
doar pentru perioada necesară atingerii scopurilor pentru care a fost colectată și
în conformitate cu prevederile stabilite de Legea nr. 133/2011 privind protecția
datelor cu caracter personal.
Noi folosim măsuri de securitate comerciale pentru a preveni accesul
neautorizat, menținerea exactității date-lor și pentru asigurarea utilizării corecte a
informației de pe site. Transmiterea datelor pe internet sau prin rețea wireless nu
poate fi protejata în totalitate. Prin urmare, la fel ca alte companii, noi nu putem
garanta securitatea informației pe care o oferă Cumpărătorului, astfel, el va face
acest lucru pe propria răspundere.

3. ÎNREGISTRAREA ȘI ACHITAREA COMENZII

Achitarea comenzilor este posibilă inclusiv cu cardul de plată.

Plata online se face în condiții de siguranța maxima folosind ca instrument
de plată cardul de plată, care permite efectuarea de tranzacții online.

După efectuarea plății vețiprimi o confirmare de plata pe adresa dvs. de email.
Procesatorul de plata folosește un sistem securizat, bazat pe ultima versiunea a
standardului de securitate 3D-Secure ceea ce înseamnă o nouă abordare
globală a autentificării cumpărătorilor în tranzacții sigure online. Aceasta măsura
de siguranța presupune redirecționarea utilizatorului în momentul efectuării plații
pe o pagina securizata MAIB unde autentificarea fiecărui deținător de card se
face prin atribuirea unui cod de unică folosințe pentru fiecare tranzacție online.

Rambursarea mijloacelor bănești se efectuează doar pe cardul de plată care a
fost folosit pentru achiziție.
Pentru a efectua o plată, va trebui să introduceți detaliile cardului dvs. bancar.
Transferul acestor informații se face în conformitate cu toate măsurile de
securitate necesare. Informațiile sunt transmise în formă criptată și sunt stocate
numai pe un server specializat al sistemului de plăți.
Pentru efectuarea plății vor fi solicitate următoarele date:
◦ Numărul cardului (16 cifre)
◦ Data expirării (luna și anul)
◦ Codul CVC sau CVV (3 cifre)
◦ Numele și prenumele de pe cardul de plat

4. DREPTUL LA RETUR 

Conform noțiunii din Legea nr. 105-XV din 13 martie 2013 privind protecția
consumatorilor Cumpărătorul are dreptul de a returna produs/marfa
procurată din anumite motive în timp de 14 zile de la ziua achitării.
Mijloacele bănești sunt returnate pe cardul de pe care s-a efectuat
cumpărătura.

Articolele din categoria lentile de contact si produse pentru intretinere
(picaturi, solutii etc.) care au fost desigilate nu pot fi schimbate sau
returnate, în conformitate cu  Anexa nr.2 a Hotărârii Guvernului №1465
din 08.12.2003 (MO248-253/19.12.2003), în redacția Hotărârii Guvernului
№1188 din 02.11.2007 (МО175/09.11.2007).

 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

În conformitate cu prevederile Legii Nr.133/2011 privind protecția datelor cu
caracter personal, furnizorul de servicii prelucrează date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credință și se face în temeiul
și în conformitate cu prevederile legale. Prelucrarea datelor cu caracter personal
se realizează prin mijloace mixte (automate și manuale), cu respectarea
cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și
respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Furnizorul colectează și prelucrează doar datele personale furnizate de
consumatori la efectuarea comenzii: nume, prenume, număr de telefon, adresa,
adresa poștală.

Datele personale sunt utilizate exclusiv în scopul administrării site-ului, pentru a
permite accesul la informații special, pentru livrarea comenzilor sau pentru a
contacta consumatorul în vederea executării livrării. Prin prezenta informare,
utilizatorii și consumatorii iau cunoștință despre faptul că li se vor prelucra și
utiliza datele cu caracter personal (nume, prenume, număr de telefon, adresa,
adresa poștală).

Furnizorul de servicii prelucrează datele cu caracter personal
ale utilizatorilor și consumatorilor care sunt furnizate prin navigarea, folosirea și
înregistrarea pe site-ul www.eyeseduction.com

Orice informație furnizată de către utilizatorii și consumatorii site-ului
www.eyeseduction, va fi considerată și va reprezenta consimțământul expres ca
datele personale să fie folosite de Furnizor.

Furnizorul nu va dezvălui unei terțe părți niciuna dintre datele deținute, fără
acordul persoanelor vizate și nu va comercializa, schimba, divulga aceste date
cu alte persoane, cu excepțiile prevăzute de legislația în vigoare (la solicitarea
instituțiilor publice ale statului, organele de drept, instanțelor de judecată, de
asemenea autorizate să prelucreze date cu caracter personal).

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate și utilizate de către Furnizor și în
scopuri statistice și de promovare ulterioară.

Furnizorul de servicii îndeplinește cerințele de securitate a datelor cu caracter
personal și asigură protecția datelor consumatorilor și le protejează pentru a nu fi
pierdute, distruse, distorsionate/falsificate sau divulgate terțelor persoane.

Furnizorul utilizează metode și tehnologii de securitate conform prevederilor
legale în vigoare.

Furnizorul nu colectează informații referitoare la tranzacții, cum ar fi nr. la card,
data expirării, țara de origine.